www.eldesign.no | Tjenester | Trykk-kalkulator

Trykk-kalkulator
Omregningstabell for de 9 vanligste trykkenheter.
Sett inn ønskede verdier i ruter med hvit bunn; - og les av i de vannrette feltene.
  Pa=N/m2 bar mbar Kp/cm2 atm Torr=mmHg mmVs Inch WC PSI=lb/In2
Pa=N/m2 0,00001 0,01 0,000102 0,00009869 0,007501 0,10197 0,004015 0,000145
bar 100000 1000 1,01971 0,98692 750,06 1,0204 401,47 14,5037
mbar 100 0,001 0,00101971 0,0009869 0,75006 10,1971 0,40147 0,0145
Kp/cm2 98070 0,98066 980,66 0,96784 735,55 10000 393,71 14,2233
atm 101300 1,01325 1013,3 1,03322 760 10330 406,79 14,6959
Torr=mmHg 133,322 0,00133 1,3332 0,00136 0,001316 13,5951 0,53525 0,01934
mmVs 9,8065 0,00009807 0,09807 0,0001 0,00009678 0,07356 0,03937 0,001422
Inch WC 249,1 0,002491 2,491 0,00254 0,002458 1,8683 25,4 6895
PSI=lb/In2 6895 0,06895 68,9475 0,07031 0,06805 51,7149 703,069 27,681

Tabellen og omregningskalkulator for trykkenheter er utarbeidet av Elektro Design.
Kalkulatoren er laget som et hjelpemiddel for raskt å se sammenhengene mellom trykkenheter.
Det fraskrives ethvert ansvar for eventuelle feil.

 

Copyright © 2003-2021
Elektro Design, Øvlandsvegen 193, N-4646 Finsland, Norway