www.eldesign.no | Om oss


Elektro Design er et produksjons- og utviklingsfirma for elektronikk med hovedtyngde på småserieproduksjon. Vi er idag 2 ansatte med god og relevant tilgang til ekstra kompetanse i det etablerte nettverket. Selskapet ble etablert i 1985 og har siden 2001 overtatt produksjonsutstyr og produksjonsgrunnlag fra et annet selskap i samme bransje.

Procon Electronics A/S
sin produksjonsavdeling for elektronikk ble nedlagt og solgt juli 2001.
Elektro Design v/Harald Smith har overtatt produksjonsunderlag og -utstyr.

Vår forretningsidé er å bidra med gode og kostnadseffektive elektronikkprodukter for industrimarkedet, samt søke og videreutvikle løsninger på nye og eksisterende konsepter.

Daglig leder:    Harald Smith
Telefon: 913 32 599
E-post: eldesign@online.no
Web: www.eldesign.no
Adresse: Øvlandsvegen 193
4646 Finsland
Norge

 

 

 

Copyright © 2003-2021
Elektro Design, Øvlandsvegen 193, N-4646 Finsland, Norway