www.eldesign.no | Produkter | SP0

SP-0 Mod.D
MINIMALSPENNINGSRELEANVENDELSESOMRÅDER

  • Forrigling av bryterstyringer i kraft- og transformatorstasjoner.
  • Spenningsindikering på linjer/samleskinner.

GENERELL BESKRIVELSE

Inngangen består av en stjernekoblet tre-fasetransformator, etterfulgt av en likeretterbro. R4 og V9 begrenser spenningen til ca. 27 V = til den øvrige elektronikk. Releet K1 styres av komparatoren V17 som får inn referanse fra spenningsdeleren R12, R8.

Målespenningen taes fra spenningsdeleren R5, R6. Denne er valgt, slik at komparatoren ikke kobler releet før innkoblingsspenningen er tilstrekkelig høy.

Releet faller fra når spenningen etter R4 har kommet ned i 5-6 Volt.
R1, R2 og R3 er varistor, som trer i funksjon ved ca. 330/600 V~, for henholdsvis 110/220 Voltutgaven.

Normal tilkobling og spenning på alle faser:
Tiltrekking ca. 40/75 V~
Frafall ca. 25/40 V~
for henholdsvis 110/220 V~
utgaven målt på inngangen.

MERKESPENNING

  • 110 V eller 220 V - 50/60 Hz
  • Isolasjonstestet 2,3 kV~ mellom utgang og inngang.
  • Omgivelsestemperatur -20° - +60°C.

Ordreinformasjon:

Type
SP0 MOD.D  110 V 50/60 Hz
SP0 MOD.D  220 V 50/60 Hz

 

 

For bestilling send e-post til eldesign@online.no eller ta kontakt på tlf: +47 913 32 599

Copyright © 2003-2014

Elektro Design, 4646 Finsland, Norway